Menu

Miesiąc: Lipiec 2019

18
Lip 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pt. Żłobek nad Jeziorem Długim. Postępowanie znak ZC/BB/1/2019.

„BARBARA” BARBARA BOLIŃSKA, ul. Rybaki 5, 10-147 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót adaptacyjnych w budynku żłobka w ramach projektu pn. „Żłobek nad Jeziorem Długim”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu […]

Category: Ogłoszenia

Tags: